เปลี่ยนรหัสเว็บ tode (ลืมรหัสผ่าน)

  1. เมื่อท่านสมาชิกเข้าไปที่หน้าเว็บทางเข้า TODE ให้ท่านสมาชิกกดเลือกปุ่มสีขาวที่เขียนว่า “ เข้าสู่ระบบ “ เปลี่ยนรหัสเว็บ tode
  2. จากนั้น ให้ท่านระบุหรือ กรอก Username (ชื่อผู้ใช้งาน) จากนั้นให้ท่าสมาชิกดปุ่ม ถัดไป
  3. จากนั้นให้ท่านสมาชิกระบุรหัส PIN และให้ท่านกดที่คำว่า ว่า “ลืมรหัส PIN”
  4. ท่านจะเห็นกับหน้าจอที่ แสดง ช่องว่างเพื่อให้ท่าน กรอก Username (ชื่อผู้ใช้งาน) และจากนั้นให้ท่านสมาชิกกดที่ ปุ่มถัดไป
  5. ให้ท่านสมาชิก ระบุรหัสผ่านลงในช่อง ที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าต่างนั้น และจากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป
  6. หน้านี้ จะแสดงรายการ ช่องว่างสำหรับใส่รหัสเดิมที่ท่านระบุไปก่อนหน้านี้ อีกครั้ง โดยระบุให้เหมือนกัน จากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป
  7. หลังจากนั้นให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านสมาชิกเคยลงทะเบียนกับ Username ที่ท่านระบุไปก่อนหน้านี้ จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม รับรหัส OTP จากเบอร์โทรที่ท่านทำการสมัคร
  8. ให้ท่านสมาชิกนำ รหัส OTP ที่เข้ามาใน SMS หรือข้อความบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ มากรอกลงในช่องว่าง ที่ปรากฎ คำว่า ระบุ OTP จากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป ด้านล่าง
  9. จากนั้นจะพบกับ เครื่องหมายกาถูก เมื่อท่านสมาชิกทำรายการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ
  10. ให้ท่านกดคำว่า เข้าสู่ระบบ ตามด้านล่าง

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน (กรณีที่ท่านสมาชิก ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือลืมรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้)

เปลี่ยนรหัสเว็บ tode

Step 1

แสดงรายการเมื่อท่านสมาชิกเข้าไปที่หน้าเว็บทางเข้า TODE ให้ท่านสมาชิกกดเลือกปุ่มสีขาวที่เขียนว่า “เข้าสู่ระบบ “

Step 2

ปรากฎหน้าต่าง และช่องว่าง ให้ท่านสมาชิก ระบุหรือ กรอก Username (ชื่อผู้ใช้งาน) จากนั้นให้ท่าสมาชิกดปุ่ม ถัดไป

Step 3

หน้านี้แสดงรายการระบุรหัส PIN ให้ท่านกดที่คำว่า ว่า “ลืมรหัสPIN”

Step 4

ท่านจะพบกับหน้าจอที่ แสดง ช่องว่างเพื่อให้ท่าน กรอกUsername (ชื่อผู้ใช้งาน) จากนั้นให้ท่านสมาชิกกด ปุ่มถัดไป

Step 5

ให้ท่านสมาชิก ระบุรหัสผ่านลงในช่อง ที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าต่างนั้น จากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป

Step 6

หน้านี้ จะแสดงรายการ ช่องว่างสำหรับใส่รหัสเดิมที่ท่านระบุไปก่อนหน้านี้ อีกครั้ง โดยระบุให้เหมือนกัน จากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป

Step 7

หน้าจอนี้ให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านสมาชิกเคยลงทะเบียนกับ Username ที่ท่านระบุไปก่อนหน้านี้ จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม รับรหัส OTP

Step 8

แสดงหน้าจอ ให้ท่านสมาชิกนำ รหัส OTP ที่เข้ามาใน SMS หรือข้อความบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ มากรอกลงในช่องว่าง ที่ปรากฎ คำว่า ระบุ OTP จากนั้นให้ท่านกดปุ่มถัดไป ด้านล่าง

Step 9

แสดงหน้าจอที่มีลักษณะรูปภาพ เครื่องหมายถูก นี้เมื่อท่านสมาชิกทำรายการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ